مجموعه کامل و فوق العاده زیبا از تمامی  آلبوم های کریس دی برگ از سال های 1975 تا الان !

مجموع 25 آلبوم دانلود با لینک مستقیم و کیفیت اورجینال و با تمامی کاور های آلبوم ها !!


http://dl5.irhits.info/F_Khareji/coverrrr.jpg


Album Name : 1975 - Far Beyond These Castle Walls

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1976 - Spanish Train & Other Stories

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1977 - ChDB - At The End Of A Perfect Day

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1979 - ChDB - Crusader

لینک کاور های آلبوم :  Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1980 - Eastern Wind

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1981- Best Moves

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1982 - The Getaway

لینک کاور های آلبوم :  Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1985 - ChDB - Man On The Line

لینک کاور های آلبوم :  Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1986 - Into The Light

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1988 - Flying Colours

لینک کاور های آلبوم :  Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1989 - Spark To A Flame - The Very Best Of Chris De Burgh

لینک کاور های آلبوم :  Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1990 - ChDB - High On Emotion Live From Dublin

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1992 - ChDB - Power Of Ten

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1994 - This Way Up

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1996 - Golden Ballads

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1997 - ChDB - The Love Songs

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1998 - ChDB - Beautiful Dreams

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 1999 - ChDB - Quiet Revolution

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 2000 - The Ultimate Collection

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

سی دی 2

 

Album Name : 2002 - ChDB - Timing Is Everything

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 2004 - ChDB - The Road To Freedom

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 2005 - ChDB - Live In Dortmund

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : 2006 - ChDB - The Storyman

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم

 

Album Name : Chris De Burgh - Now And Then (2008)/

لینک کاور های آلبوم Cover 1   -   Cover2   -  Cover3

ورود به صفحه دانلود آلبوم